Ένας τακτικός κύκλος είναι βασικό στοιχείο για μία πετυχημένη σύλληψη. Ο κύκλος αναφέρεται στην ωρίμανση ενός ωαρίου καθώς και την κατάλληλη προετοιμασία της μήτρας για να μπορέσει να δεχθεί το γονιμοποιημένο ωάριο.

Όλες οι ορμόνες που απελευθερώνονται κατά την διάρκεια του κύκλου προετοιμάζουν το σώμα για την φυσιολογική εξέλιξη μιας σύλληψης και στην συνέχεια μιας εγκυμοσύνης.  Ένας τυπικός κύκλος κρατάει περίπου 28 ημέρες.

Οι 3 φἀσεις ενός φυσιολογικού κύκλου:

Παραγωγική φάση

Η παραγωγική φάση του κύκλου ξεκινάει την πρώτη ημέρα της περιόδου (όταν υπάρχει κανονική ροή) και διαρκεί μέχρι την ωορρηξία. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι αδένες του εγκέφαλου απελευθερώνουν μια ορμόνη (γοναδοτροπίνη) που είναι γνωστή ως θυλακιοτρόπος ορμόνη FSH. Η ορμόνη αυτή διεγείρει την ανάπτυξη ωοθυλακίων στις ωοθήκες. Το ωοθυλάκια παράγουν με τη σειρά τους οιστρογόνα. Τα οιστρογόνα, με κυρίαρχη την οιστραδιόλη, ευθύνονται για την ανάπτυξη του ενδομητρίου και την παραγωγή υγιούς τραχηλικής βλέννης. Η τραχηλική βλέννη βοηθάει στο να θρέψει το σπέρμα στα πλαίσια της προσπάθειας για σύλληψη. Προς το τέλος αυτής της φάσης, η απότομη άνοδος μιας άλλης γοναδοτροπίνης, της ωχρινοτρόπου ορμόνης LH, προκαλεί την τελική ωρίμανση του κυρίαρχου ωοθυλακίου και ωορρηξία.

 

ΕΜΜΗΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Φάση Ωορρηξίας:

Σε αυτή την φάση το ώριμο ωάριο απελευθερώνεται από μία από τις δύο ωοθήκες και μεταφέρεται στην σύστοιχη σάλπιγγα με σκοπό τη γονιμοποίηση. Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας μιας γυναίκας, ένα ωάριο τυπικά απελευθερώνεται κάθε μήνα.

Δεν είναι αναγκαστικό η ωορρηξία να συμβαίνει την 14η ημέρα του κύκλου όπως πιστεύουν οι περισσότεροι. Ο κάθε κύκλος είναι ξεχωριστός για την κάθε γυναίκα. Συνήθως η ωορρηξία συμβαίνει την 14η ημέρα σε ένα κύκλο 28 ημερών, τη 18η σε κύκλο 32 ημερών κλπ, δηλαδή 14 ημέρες πριν την έναρξη του επόμενου κύκλου. Γόνιμες θεωρούνται οι 2 – 3 ημέρες πριν και αμέσως μετά την ωορρηξία.

Ωχρινική φάση:

Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης το ωχρό σωματίο παράγει προγεστερόνη η οποία προετοιμάζει το ενδομήτριο για την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου και το ξεκίνημα μιας εγκυμοσύνης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κύηση, ξεκινάει η επόμενη περίοδος, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου.