Διερεύνηση Γονιμότητας

Achieve your health and fitness goals through individually tailored expert guidance

Εξετάσεις για τη γυναίκα

Διερεύνηση Γυναικείας Υπογονιμότητας

Στα πλαίσια διερεύνησης της γυναικείας υπογονιμότητας, και ανάλογα με τα προσωπικά ιατρικά δεδομένα της κάθε ασθενούς, συνήθως πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

Εξετάσεις για τον Άνδρα

Διερεύνηση Ανδρικής Υπογονιμότητας

Η έγκαιρη διάγνωση της αντρικής υπογονιμότητας είναι απαραίτητη και πρέπει να πραγματοποιείται στα αρχικά στάδια διερεύνησης της υπογονιμότητας του ζεύγους. Πολλά ζευγάρια καθυστερούν αφιερώνοντας πολύ χρόνο για να ελέγξουν μονάχα τη γυναίκεια γονιμότητα. Όμως, το 40% της υπογονιμότητας οφείλεται στην ποιότητα και ποσότητα του σπέρματος. Στα πλαίσια διερεύνησης της ανδρικής υπογονιμότητας πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις: