Διερεύνηση Γονιμότητας

Η σωστή διάγνωση της υπογονιμότητας είναι το κλειδί της επιτυχίας

Εξετάσεις για τη γυναίκα

Διερεύνηση Γυναικείας Υπογονιμότητας

Στα πλαίσια διερεύνησης της γυναικείας υπογονιμότητας, και ανάλογα με τα προσωπικά ιατρικά δεδομένα της κάθε ασθενούς, συνήθως πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

Εξετάσεις για τον Άνδρα

Διερεύνηση Ανδρικής Υπογονιμότητας

Η έγκαιρη διάγνωση της αντρικής υπογονιμότητας είναι απαραίτητη και πρέπει να πραγματοποιείται στα αρχικά στάδια διερεύνησης της υπογονιμότητας του ζεύγους. Πολλά ζευγάρια καθυστερούν αφιερώνοντας πολύ χρόνο για να ελέγξουν μονάχα τη γυναίκεια γονιμότητα. Όμως, το 40% της υπογονιμότητας οφείλεται στην ποιότητα και ποσότητα του σπέρματος. Στα πλαίσια διερεύνησης της ανδρικής υπογονιμότητας πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις: