Εξωσωματική γονιμοποίηση, εμβρυομεταφορά και εγκυμοσύνη στη διάρκεια καύσωνα